PSYCHIATRA

Pawel

Petrus

Psychiatry

Project

PAWEŁ PETRUS

opis działalności

Profesjonalna obsługa przez specjalistów psychiatrów tylko z II stopniem specjalizacji, kobiety i mężczyzn, diagnostyka wszelkich zaburzeń psychicznych i uzależnień, wsparcie, psychoterapia, rozmowy motywujące, farmakoterapia, kierowanie do szpitali i innych specjalistów, ośrodków odwykowych. Nasi specjaliści mają doświadczenie w prowadzeniu pacjentów psychogeriatrycznych i paliatywnych. 

depresja

DEPRESJA

Bardzo silny wszechmogący ciężar i przede wszystkim ból, którego nie da się zlokalizować w żadnym kawałku ciała...

WIĘCEJ

zaburzenia lękowe

Zaburzenia lękowe

Należą do grupy zaburzeń nerwicowych mających wpływ na zachowanie, myślenie, emocje i zdrowie fizyczne. Są spowodowane zarówno czynnikami... 

WIĘCEJ

Zaburzenia zachowania

Zaburzenia zachowania

Występowanie nieprawidłowych zachowań nieadekwatnych do wieku dziecka..

więcej

Organiczne zaburzenia nastroju

zaburzenia nastroju

Grupa zaburzeń endogennych, w których okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności.

WIĘCEJ

Psychozy

Psychozy

Zaburzenie psychiczne definiowane w psychiatrii jako stan umysłu, w którym doznaje się silnych zakłóceń w percepcji (postrzeganiu) rzeczywistości.

WIĘCEJ

Zaburzenia snu

Zaburzenia snu

Grupa zaburzeń snu, które mogą dotyczyć długości snu, jak i jego jakości. Niektóre zaburzenia snu są na tyle poważne, że zakłócają normalne fizyczne, umysłowe i emocjonalne...

WIĘCEJ

Otępienia

otępienia

Spowodowane uszkodzeniem mózgu znaczne obniżenie się sprawności umysłowej. Istnieje wiele definicji i kryteriów otępienia...

WIĘCEJ

Geriatria

Geriatria

Dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami wieku podeszłego. Historycznie wywodzi się z interny,jako „królowej nauk medycznych”...

WIĘCEJ

Uzależnienia

Uzależnienia

Nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji. W praktyce określenie to ma kilka znaczeń. .. 

WIĘCEJ